V prosinci 2016 naše firma úspěšně absolvovala recertifikační audit podle standardů systému managementu kvality ISO 9001:2008. Vstřikovna dále pokračuje v zavádění systému managementu kvality dle IATF 16949:2016. Jeho plné zavedení včetně certifikace předpokládáme v průběhu roku 2017. Děkujeme všem kolegům.

Systém managementu kvality

Informace pro zaměstnance

Výpovědi se budou vydávat 31.10.2022 od 10:00 do 15:00. V případě dalších informací kontaktujte pana Bílka na tel. čísle 739 663 194, případně na telefon J.Hausmana 602 416 053.

http://akostruznicka.cz/wp-content/uploads/2022/10/PPT_informace-pro-zamestnance-k-24.10.2022.pdf