Jaká bude Vaše náplň práce?

 • objednávat servisy a opravy strojů
 • zajišťovat pravidelné údržby strojů a vést jejich evidenci
 • odpovídat za odstavení stroje nebo zařízení při ohrožení majetku, zdraví osob nebo ohrožení životního prostředí
 • navrhovat způsoby oprav strojů nebo zařízení
 • shromažďovat a koordinovat požadavky na dopravu a vytěžovat vozidla
 • objednávat externí dopravu
 • objednávat revizní zkoušky
 • řídit své podřízené pracovníky a vytvářet podmínky pro jejich další rozvoj pomocí hodnocení a motivace (cca 5 podřízených pracovníků)
 • zajišťovat styk s orgány státního dozoru, hygieny práce a odborných orgánů
 • zabezpečení údržby budov a pozemku společnosti
 • vést evidenci vozového parku, odpadového hospodářství

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

 • dobré organizační schopnosti
 • důslednost
 • umět jednat s lidmi
 • systematičnost, aktivita
 • ovládání a znalost pracovních metod v oblasti SJ, BOBP, PO, ZS, TOV, ENERGIE, ŽP
Vedoucí údržby